PL EN
2024.02.12

Anwim ogłasza Strategię Zrównoważonego Rozwoju

Anwim S.A., jeden z czołowych graczy w branży paliwowej, ogłosił Strategię Zrównoważonego Rozwoju na lata 2024-2030. Wraz z flagową siecią stacji paliw MOYA, firma dąży do zredefiniowania standardów branżowych, kładąc nacisk na zrównoważony rozwój w obszarach środowiskowym, społecznym i korporacyjnym.

Fundament dla zrównoważonego modelu biznesowego firmy stanowi realizacja ogłoszonej w maju 2023 roku zielonej strategii rozwoju Grupy Kapitałowej Anwim, której celem jest nie tylko dostarczanie klientom najbardziej ekologicznych rozwiązań, lecz także promowanie każdej formuły napędu zeroemisyjnego, stanowiącego kluczowy element transformacji energetycznej transportu. Spółka dąży do tego, aby być jednym z liderów zmian w tym obszarze.

- Realizując Strategię Zrównoważonego Rozwoju, Anwim dąży do stania się liderem w kreowaniu pozytywnych zmian dla środowiska, społeczności lokalnych oraz pracowników. Ogłoszona strategia to nasza wizja transformacji, czyli zmian, które nie tylko zrewolucjonizują sektor paliwowy, ale przyczynią się do ogólnego postępu społecznego – podkreśla Rafał Pietrasina, Prezes Zarządu Anwim S.A.

W obszarze środowiskowym (E), Anwim zobowiązuje się do redukcji przyszłego śladu węglowego, dążąc do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Inicjatywy obejmują zapowiadane już wdrożenie zielonej strategii, w tym budowę punktów ładowania pojazdów elektrycznych oraz produkcję i sprzedaż prądu z odnawialnych źródeł energii. Produkcja energii elektrycznej z odnawialnych źródeł (OZE) planowana jest na poziomie co najmniej 80 GWh rocznie do 2030 roku. Anwim planuje również osiągnięcie ponad 50% udziału sprzedaży energii elektrycznej w sieci ładowania MOYA Energia pochodzącej z OZE.
Anwim konsekwentnie dąży do promocji gospodarki o obiegu zamkniętym i zapowiada, że do 2030 roku wszystkie opakowania marek własnych spółki będą w pełni zdatne do recyklingu. Działania prośrodowiskowe obejmą także zmianę struktury floty własnej firmy na rzecz pojazdów elektrycznych i/lub hybrydowych. Dodatkowo firma zapowiada zwiększenie sprzedaży produktów marek własnych wspierających zrównoważony styl życia, redukcję zużycia wody, zwłaszcza na stacjach w sieci MOYA, a także przeciwdziałanie marnowaniu żywności.

 Nie mniej ambitne działania będą realizowane w obszarze społecznym (S). Planowane jest stworzenie potencjału do zatrudnienia, wpływając na powstanie co najmniej 1000 nowych miejsc pracy do 2030 roku. Plan zakłada także wprowadzenie usług cyfrowych oraz intensyfikację działań edukacyjnych i społecznych. Zaangażowanie w partnerstwa krajowe, inicjatywy przeciwdziałające marnowaniu żywności oraz rozwój wolontariatu pracowniczego i programów wspierających społeczności lokalne to także ważne elementy strategii.

W obszarze ładu korporacyjnego i odpowiedzialnej organizacji (G), Anwim zobowiązuje się do rozwoju kluczowych kompetencji i umiejętności pracowników. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa i ESG, regularne przeglądy płac, a także inicjatywy "well-beingowe" mają zapewnić harmonijne i odpowiedzialne zarządzanie zasobami ludzkimi.

- Nasza droga do zrównoważonej przyszłości właśnie się rozpoczęła. Jesteśmy gotowi na współpracę, innowacje i konsekwentne działania. To nie tylko nasza misja, to nasza przyszłość. Wprowadzając te zmiany, zamierzamy być jednym z pionierów transformacji sektora energetycznego. Chcemy również inspirować do podejmowania zrównoważonych wyborów i wspierać innowacyjne rozwiązania – podsumowuje Rafał Pietrasina.

Podobne aktualności

2023.12.28

MOYA kontynuuje ekspansję – sieć otworzyła dziś 450. stację paliw

MOYA kontynuuje ekspansję – sieć otworzyła dziś 450. stację paliw
2023.10.10

Anwim pozyskał 229 mln zł na dalszy rozwój sieci MOYA

Anwim pozyskał 229 mln zł na dalszy rozwój sieci MOYA
2023.07.27

GK Anwim opublikowała raport niefinansowy za 2022 r.

Grupa Kapitałowa Anwim, właściciel sieci stacji paliw MOYA opublikowała kolejny raport niefinansowy. Materiał obejmuje działania za 2022 r.
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Możesz zrezygnować ze zbierania informacji poprzez pliki cookies, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki - w takim przypadku nie gwarantujemy poprawnego działania serwisu.