PL EN

CSR
Wspólna odpowiedzialność
przedsiębiorstw, władz i społeczeństwa

W Anwim S.A. chcemy promować zrównoważony styl życia, pozytywnie wpływać na otoczenie, kontynuować budowę odpowiedzialnej i etycznej organizacji oraz dbać o środowisko naturalne.

Zakładamy dalszy, dynamiczny rozwój sieci stacji paliw MOYA w ramach wspólnych wartości, ze szczególnym naciskiem na zrównoważony wzrost i kapitał ludzki. Satysfakcja całego zespołu, zadowolenie każdego klienta, troska o lokalne społeczności i ekologię są filarami działań Anwim S.A. w obszarze CSR.

W centrum naszej uwagi jest zawsze człowiek i jego potrzeby, nie zapominamy jednak o wspólnej odpowiedzialności za środowisko naturalne i nasze najbliższe otoczenie. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Anwim wyznacza priorytety w naszej codziennej działalności tj. wsparcie wykorzystania paliw alternatywnych w transporcie, przeciwdziałanie zmianom klimatu, zmniejszenie zużycia surowców i korzystanie z alternatywnych źródeł energii, promowanie zrównoważonej konsumpcji, walka z marnowaniem żywności, poprawa dobrostanu zwierząt, a także ochrona naturalnych siedlisk przyrodniczych oraz różnorodności biologicznej. 

Nasze działania
zobacz przykłady projektów CSR

MOYA krew się liczy!

Każdego dnia punkty krwiodawstwa i krwiolecznictwa borykają się z ograniczonymi zasobami krwi. Oddawanie krwi jest bezpieczne i nie wiąże się z żadnym ryzykiem dla życia lub zdrowia dawcy. Sama krew jest niezbędna w stanach zagrożenia życia (podczas krwotoków czy operacji ratujących życie). Wykorzystuje się ją także w leczeniu niedokrwistości, która występuje u chorych cierpiących na nowotwory.

Akcje krwiodawstwa stają się stałym elementem działalności społecznej sieci stacji paliw MOYA i cieszą się rosnącą popularnością. Właściciele, ajenci, pracownicy i klienci naszych stacji bardzo aktywnie angażują się w organizowanie akcji, których celem jest pomaganie innym ludziom.

Anioły idą do szkoły

Wspólnie z całym zespołem Anwim S.A. wypełniliśmy plecaki małych uczniów. Stowarzyszenie Piękne Anioły przekazało zebrane przez nas artykuły szkolne dla najbardziej potrzebujących wsparcia dzieci.

MOYA dba o lasy

Projekt odnowienia powierzchni klęskowej w Nadleśnictwie Runowo zrealizowany został wspólnie z Lasami Państwowymi, które prowadząc gospodarkę leśną, dbają o stan zarządzanych terenów, w tym zachowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Wspólnie z wolontariuszami Anwim S.A. zasadziliśmy prawie 3 ha lasów.

Offsetowanie strat jest formą rekompensaty. Działania firmy, które są niezbędne do jej funkcjonowania, ale przyczyniają się do zubożenia środowiska naturalnego, można rekompensować np.: poprzez odtwarzanie naturalnych siedlisk w innym miejscu, wspieranie odnawialnych źródeł energii, czy sadzenie drzew.

Szlachetna kawa na stacjach paliw MOYA

Nawiązaliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem Wiosna przy tegorocznej edycji akcji Szlachetna Paczka. W ramach współpracy od każdej kawy, zakupionej w grudniu na dowolnej stacji paliw sieci MOYA, część zysku zostanie przeznaczona na działalność Stowarzyszenia Wiosna.

Szlachetna Paczka to ogólnopolskie przedsięwzięcie, którego celem jest pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej. Początki Szlachetnej Paczki sięgają 2001 roku. Wyjątkowość tego projektu polega na tym, że jest realizowany przez darczyńców i wolontariuszy „u podstaw”. Wolontariusze szukają rodzin i osób w potrzebie oraz wypracowują najskuteczniejszą formę wsparcia. Darczyńcy zaś przygotowują właściwą pomoc. Stowarzyszenie Wiosna tworzy rozwiązania systemowe, dzięki którym konkretny człowiek pomaga konkretnym osobom.
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Możesz zrezygnować ze zbierania informacji poprzez pliki cookies, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki - w takim przypadku nie gwarantujemy poprawnego działania serwisu.