PL EN

Raport niefinansowy Grupy Kapitałowej Anwim 2022

Grupa Kapitałowa Anwim opublikowała kolejny raport niefinansowy. Materiał obejmuje działania za 2022 r. Dodatkowo w publikacji duży nacisk położono na prezentację nowej strategii transformacji energetycznej Grupy. Raport został przygotowany wg międzynarodowych standardów dotyczących komunikacji w zakresie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu. 
GK Anwim, jako liczący się gracz na rynku paliw, koncentruje się nie tylko na rozwoju biznesowym, lecz także na aspektach związanych ze społeczną odpowiedzialnością. Spółka rozwija swoje działania w obszarach ESG oraz wspiera wiele organizacji pozarządowych, z którymi wspólnie dba o najbliższe otoczenie społeczne. Drugi w historii Grupy raport niefinansowy, ma na celu szczegółową prezentację działalności spółek, wchodzących w skład GK Anwim oraz wpływu, jaki wywierają na otoczenie biznesowe, społeczne i środowisko. 

Spółka w czerwcu br. ogłosiła strategię rozwoju do 2030 r., która skupia się nie tylko na rozszerzaniu sieci stacji paliw MOYA, lecz także na zielonych inwestycjach, w tym budowie punktów ładowania pojazdów elektrycznych oraz produkcji i sprzedaży energii z odnawialnych źródeł.
GK Anwim jest jedną z największych niezależnych grup kapitałowych w polskim sektorze paliwowym. Grupa jest właścicielem najszybciej rozwijającej się w kraju sieci stacji paliw MOYA, która składa się obecnie z niemal 420 punktów na terenie całej Polski. Anwim S.A. zajmuje się również hurtową sprzedażą oraz transportem paliw na terenie całego kraju. 

Raport obejmuje rok 2022, tj. okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. Uwzględnia wszystkie spółki Grupy Kapitałowej, ujmowane w sprawozdaniu skonsolidowanym za ten sam okres. Został przygotowany zgodnie z GRI Standards 2021 („in accordance with”).

Jednocześnie, opracowując treść tegorocznego raportu – równolegle do GRI Standards 2021 i jego wskaźników – wykorzystywano, mające jeszcze na etapie prac nad niniejszym Raportem status projektu, unijne standardy raportowania zagadnień zrównoważonego rozwoju (European Sustainability Reporting Standards – ESRS), tak w zakresie określenia aspektów materialnych dla sprawozdania, jak i samych wskaźników wyników.
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Możesz zrezygnować ze zbierania informacji poprzez pliki cookies, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki - w takim przypadku nie gwarantujemy poprawnego działania serwisu.